Mắt sưng húp do khóc, làm sao để mau khỏi?

Mắt sưng húp do khóc, làm sao để mau khỏi?

10:02 06/04/2022 0

Khóc xảy ra khi con người xuất hiện những cảm xúc mạnh. Do đó, khóc là một phần của cuộc sống. Một trong những tác động thường thấy khi khóc, nhất là khóc nhiều, là mắt đỏ hoe và sưng húp.