esports

Mặc cho nền kinh tế kẻ khóc người cười, eSports vẫn phát triển bất chấp COVID-19