Biệt Đội Phép Thuật thông báo đóng cửa
Garena DDTank chính thức 'dừng cuộc chơi'