Cha đẻ loạt game Yakuza khước từ Nintendo Switch
Hy hữu tựa game đợi Nintendo cấp phép để được 'nói'
Xuất hiện trình giả lập Nintendo Switch đầy tham vọng
Nintendo Switch bất ngờ bị hack