Hài hước với đồ họa 'siêu xấu' của Star Wars Jedi: Fallen Order
Atelier Ryza - JRPG chất lượng của tháng 11