Taliban tìm cách giải quyết nạn đói

Taliban tìm cách giải quyết nạn đói

21:03 24/10/2021 0

Chính quyền Taliban ở Afghanistan hôm nay 24.10 phát động một chương trình giải quyết nạn đói, phát lúa mì cho hàng ngàn người và đổi lại họ phải làm việc không lương.