Hạn mặn

Betrimex tài trợ thử nghiệm giải pháp phòng trừ sâu đầu đen tại Bến Tre
Đời sống

Betrimex tài trợ thử nghiệm giải pháp phòng trừ sâu đầu đen tại Bến Tre

Tháng 7/2020, trên địa bàn tỉnh Bến Tre, một số vườn dừa của người dân đã xuất hiện sâu ăn lá dừa (sâu đầu đen) - Opisina Arenosella Walker (Lepidoptera: Oecophoridae).

Top