hoạt động thể chất

Dấu ấn giải chạy Lazada Run trong lần đầu tổ chức
Thể thao

Dấu ấn giải chạy Lazada Run trong lần đầu tổ chức

Lazada Run đánh dấu lần đầu tiên một sàn thương mại điện tử tổ chức giải chạy marathon kết hợp trải nghiệm mua sắm, giải trí, thu hút hơn 9.000 runner.

Top