Kiểm soát lạm phát

Chưa tăng giá xăng dầu
Kinh tế

Chưa tăng giá xăng dầu

Nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, tại phiên họp với đại diện lãnh đạo các bộ Tài chính, Công thương, Kế hoạch - Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước và Văn phòng Chính phủ chiều 26.2, Thủ tướng quyết định chưa tăng giá bán lẻ xăng dầu trong nước mà tiếp tục sử dụng Quỹ bình ổn giá và các biện pháp tài chính khác để ổn định giá bán lẻ xăng dầu, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Tăng cường các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát
Kinh tế

Tăng cường các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát

Sáng 4.7, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dự và chỉ đạo Hội nghị Toàn quốc ngành kế hoạch và đầu tư triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 18.6.2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013-2015.

Phấn đấu nhập siêu không quá 10%
Kinh tế

Phấn đấu nhập siêu không quá 10%

Ngày 3.1, Bộ Công thương tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2011 và triển khai kế hoạch năm 2012.

Top