kiếm tiền

Làm việc mình thích để kiếm tiền hay kiếm tiền để làm việc mình thích?
Giáo dục

Làm việc mình thích để kiếm tiền hay kiếm tiền để làm việc mình thích?

Giữa làm việc mình thích để kiếm tiền và kiếm tiền để làm việc mình thích, bạn chọn phương án nào? Câu hỏi tại vòng chung kết cuộc thi Chinh phục nhà tuyển dụng khiến nhiều khán giả thích thú.

Top