Học lớp 10 như học đại học

Học lớp 10 như học đại học

10:15 01/09/2022 9

Năm học mới này, bên cạnh lớp học cố định như truyền thống, nhiều trường THPT tổ chức lớp học như học tín chỉ ở bậc đại học để đáp ứng nhu cầu của học sinh khi thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.