Windows 10 phiên bản 21H1 hiện được cung cấp cho thành viên Windows Insiders  /// Ảnh: Neowin

Cách tải và thử nghiệm Windows 10 phiên bản 21H1

1
Microsoft vừa công bố Windows 10 phiên bản 21H1 sau nhiều tháng im lặng về bản cập nhật. Nó dự kiến là một bản cập nhật nhỏ ở dạng gói hỗ trợ giống như phiên bản 20H2.