[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2021] MÔN TOÁN: Chuyên đề 7:  Tích phân

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2021] MÔN TOÁN: Chuyên đề 7: Tích phân

0

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Toán, kỳ thi THPT quốc gia 2021. Buổi hướng dẫn do Thầy Trần Văn Toàn – Tổ trưởng tổ Toán, Trường THPT Marie Curie TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Thanh Niên.

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2021] MÔN TOÁN: Chuyên đề 4: Phương trình mặt phẳng

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2021] MÔN TOÁN: Chuyên đề 4: Phương trình mặt phẳng

0

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Toán, kỳ thi THPT quốc gia 2021. Buổi hướng dẫn do Thầy Trần Văn Toàn – Tổ trưởng tổ Toán, Trường THPT Marie Curie TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Thanh Niên.

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2021] MÔN TOÁN: Chuyên đề 3: Sự tương giao

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2021] MÔN TOÁN: Chuyên đề 3: Sự tương giao

0

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Toán, kỳ thi THPT quốc gia 2021. Buổi hướng dẫn do Thầy Trần Văn Toàn – Tổ trưởng tổ Toán, Trường THPT Marie Curie TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Thanh Niên.

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2021] MÔN TOÁN: Chuyên đề 2: Cực trị của hàm số

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2021] MÔN TOÁN: Chuyên đề 2: Cực trị của hàm số

0

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Toán, kỳ thi THPT quốc gia 2021. Buổi hướng dẫn do Thầy Trần Văn Toàn – Tổ trưởng tổ Toán, Trường THPT Marie Curie TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Thanh Niên.

Thí sinh tự tin đạt điểm cao môn Toán

Thí sinh tự tin đạt điểm cao môn Toán

0
Chiều 9.8.2020, kết thúc ngày thi thứ nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, nhiều thí sinh ở Bình Dương phấn khởi, cho rằng đề thi tương đối dễ và tự tin đạt điểm cao.
Phụ huynh đứng giữa trời mưa chờ con thi tốt nghiệp THPT

Phụ huynh đứng giữa trời mưa chờ con thi tốt nghiệp THPT

0
Chiều 9.8.2020, tại điểm thi Trường THPT Thủ Đức, quận Thủ Đức, TP.HCM, trong khi các thí sinh đang làm bài thi môn Toán của kỳ thi tốt nghiệp THPT thì nhiều phụ huynh xếp hàng dài chờ con bên ngoài dưới trời mưa tầm tã.