Moody's

Cổ đông lớn chi hàng nghìn tỉ đồng mua cổ phiếu HDBank
Kinh tế

Cổ đông lớn chi hàng nghìn tỉ đồng mua cổ phiếu HDBank

HDBank vừa hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 9.809 tỉ đồng, hướng tới đợt IPO thông qua phát hành cổ phần riêng lẻ.

Top