Năm học mới

Công văn chấn chỉnh công tác thu, chi đầu năm học của TP.HCM có nội dung gì?
Giáo dục

Công văn chấn chỉnh công tác thu, chi đầu năm học của TP.HCM có nội dung gì?

Ngày 29.9, ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, đã có Công văn 5577 nhằm chấn chỉnh công tác thu, chi đầu năm học; vận động tài trợ cho giáo dục và kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2023-2024 đến tất cả các trường học.

Top