Việt Nam và Đức hợp tác thúc đẩy điện mặt trời mái nhà trong thương mại, công nghiệp

Việt Nam và Đức hợp tác thúc đẩy điện mặt trời mái nhà trong thương mại, công nghiệp

10:00 15/04/2022 0

Là quốc gia thuộc vùng nhiệt đới, Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển năng lượng mặt trời, bao gồm cả điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) - nguồn điện có tính chất phân tán và thuận tiện để tiêu thụ tại chỗ. Chính phủ Việt Nam luôn khuyến khích việc sử dụng ĐMTMN, nhằm góp phần giảm tải lưới điện, và giảm tác động đến việc quy hoạch sử dụng đất.

Dưới tấm quang năng: Phơi nắng ra tiền

Dưới tấm quang năng: Phơi nắng ra tiền

05:46 03/03/2022 3

Việc những tấm quang năng phủ nhiều nơi ở Ninh Sơn không làm người dân nghi ngại, ngược lại đó còn là hướng phát triển 'thuận thiên' và 'phơi nắng ra tiền'.