Nguyễn Khánh

Học sinh chế tạo xe phun thuốc điều khiển từ xa

Học sinh chế tạo xe phun thuốc điều khiển từ xa

Nhằm hỗ trợ nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và giảm thiểu mối nguy hại về sức khỏe , nhóm học sinh ở TP.Cần Thơ đã chế tạo xe phun thuốc điều khiển từ xa mang tên Farmbot.

Top