Nhà đầu tư nước ngoài

Singapore là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam
Chính sách - Phát triển

Singapore là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam

Đến nay, Singapore đã có 3 năm liên tiếp trở thành nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam.

Top