Tận dụng kinh nghiệm

Tận dụng kinh nghiệm

05:45 27/09/2022 0

Có thể thấy sau hơn 6 năm triển khai, án lệ đã đi vào đời sống pháp lý, nâng cao vai trò xét xử của tòa án, góp phần hoàn thiện pháp luật, đảm bảo sự công bằng, giảm thiểu oan sai.

Một câu hỏi nhói lòng

Một câu hỏi nhói lòng

06:12 25/06/2022 4

Sau 42 năm, vụ án oan sai ông Võ Tê đã khép lại với lời công khai xin lỗi của CQĐT Công an Bình Thuận. Nhưng dù vụ án oan sai ấy đã khép lại thì những xót xa phận người trong cuộc vẫn chưa nguôi theo thời gian…