Dù có thể nhận ra đây là một quả táo Granny Smith, AI vẫn bị đánh lừa khi dán mảnh giấy có chữ iPod /// Ảnh: OpenAI

Trí tuệ nhân tạo của OpenAI mắc sai lầm

1
Ngay cả trí tuệ nhân tạo (AI) thông minh nhất cũng có thể bị đánh lừa bằng những thủ thuật đơn giản, chẳng hạn gần đây hệ thống CLIP của OpenAI đã nhận nhầm một quả táo có dán chữ thành iPod.