Phi vật thể

Nam Ô: Từ di sản nghề nước mắm đến du lịch cộng đồng
Bạn cần biết

Nam Ô: Từ di sản nghề nước mắm đến du lịch cộng đồng

Sau khi nghề làm nước mắm Nam Ô được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, địa phương đã có đề án Phát triển du lịch cộng đồng và Bảo tồn làng nghề nước mắm Nam Ô gắn liền du lịch.

Top