Google loại gần 900.000 ứng dụng khỏi Play Store

Google loại gần 900.000 ứng dụng khỏi Play Store

08:20 15/05/2022 0

Giống như động thái của Apple gần đây, Google sẽ thực hiện các biện pháp để giải quyết các ứng dụng lỗi thời (cũ hoặc không nhận được bản cập nhật trong hai năm) trên Play Store.