Sử dụng đất

Bình Thuận sẽ phạt nặng và thu hồi dự án chậm triển khai
Chính sách - Phát triển

Bình Thuận sẽ phạt nặng và thu hồi dự án chậm triển khai

Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận hiện có hàng loạt dự án thuộc diện chậm triển khai theo quy định. UBND tỉnh Bình Thuận vừa cho rà soát lại và yêu cầu làm thủ tục thu hồi dự án nếu chậm triển khai không lý do.

Top