Toyota Nhật Bản đưa ra điều khoản đặc biệt đối với khách đặt mua xe Land Cruiser 2022

Khách mua Toyota Land Cruiser 2022 không được bán lại xe

15:44 23/07/2021 2

Toyota Nhật Bản vừa đưa ra điều khoản đặc biệt đối với khách hàng đặt mua xe Land Cruiser thế hệ mới trong đó có yêu cầu khách phải ký cam kết không bán lại xe hoặc xuất khẩu xe trong vòng 1 năm.