Tạ Xuân Quan

Robot chim ưng bảo vệ không phận phi trường

Robot chim ưng bảo vệ không phận phi trường

Tình huống nguy hiểm có thể xảy ra khi máy bay va chạm với chim. Vì vậy robot chim ưng có tên gọi Robird (ảnh) được sáng chế để bảo vệ không phận phi trường Weeze tại Đức, nhiệm vụ của Robird là dọa cho các loài chim khác tránh xa.

Top