Tác dụng phụ

Điều tai hại gì xảy ra nếu phải nín tiểu thường xuyên?
Sức khỏe

Điều tai hại gì xảy ra nếu phải nín tiểu thường xuyên?

Nín tiểu thường xuyên có thể dẫn đến nhiều vấn đề. Sau đây là những tác hại của việc thường xuyên nín tiểu. Và cuối bài là những mẹo tạm thời bạn có thể làm nếu không thể tìm ra nhà vệ sinh ngay lập tức.

Top