tăng tuổi nghỉ hưu

Chọn lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu 10 năm hay 15 năm?
Đời sống

Chọn lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu 10 năm hay 15 năm?

Mặc dù Chính phủ đưa ra 2 phương án tăng tuổi nghỉ hưu với lộ trình tăng trong 10 năm và 15 năm, song các chuyên gia, cho rằng chọn lộ trình tăng chậm sẽ giữ ổn định xã hội và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Top