Thiết bị cầm tay

Dịch vụ Nintendo Switch Online có thêm trò chơi của Game Boy và Game Boy Advance
Tin tức công nghệ

Dịch vụ Nintendo Switch Online có thêm trò chơi của Game Boy và Game Boy Advance

Công ty trò chơi Nhật Bản đã bổ sung các trò chơi cổ điển của Game Boy và Game Boy Advance vào dịch vụ đăng ký Switch Online.

Top