Thời khóa biểu

THPT SenTia: Mỗi học sinh một thời khóa biểu - Tại sao và như thế nào?
Chọn trường

THPT SenTia: Mỗi học sinh một thời khóa biểu - Tại sao và như thế nào?

Nhắc đến trường chuyên, nhiều chuyên gia giáo dục e ngại khi chương trình đào tạo hiện nay quá chú tâm vào môn chuyên mà quên đi những môn học hay lĩnh vực khác, dẫn tới hiện trạng học lệch, thiếu toàn diện.

Top