Học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh

Ảnh lịch sử về
Chủ tịch Hồ Chí Minh

Báo Thanh Niên

Bình luận

//insertCity(955682); var commentcount = 0; $('.comment-item time').each(function() { var d = new Date(eval($(this).attr('rel'))); d.setHours(d.getHours() - 7); var n = new Date(); if (d > n) { $(this).parents('.comment-item').hide(); commentcount--; } }); if (commentcount != 0) { $('#commentcount955682').val(commentcount); if (commentcount > 0) { $('#ccc').html('(' + commentcount + ' nhận xét)'); } else { $('#ccc').hide(); } }
Liên hệ tòa soạn Báo lỗi