lá lành đùm lá rách

Tìm kiếm theo

Tìm thấy 70 kết quả về lá lành đùm lá rách

Sắp xếp theo
Bà Trang đang chăm sóc ông Sanh	 /// HOÀNG DƯƠNG

Lá lành đùm lá rách: Một cựu binh cần được giúp đỡ

0
Chúng tôi theo chân các cựu chiến binh quân tình nguyện tới thăm nhà cựu binh Lê Văn Sanh, 61 tuổi, ở 146/12 Phương Sài, P.Phương Sài, TP.Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Nhìn gia cảnh của ông Sanh ai cũng ngậm ngùi thương xót.