câu like
Twitter sắp nói lời tạm biệt đối với nút Like để chuyển sang Bookmark?  /// Ảnh: Reuters

Twitter có thể nói lời tạm biệt với nút Like

0
Nhằm xử lý những cuộc tranh luận trên nền tảng xã hội của mình, Twitter được cho là có kế hoạch loại bỏ biểu tượng trái tim (được hiểu giống như nút Like).