made in vietnam
Nho chất lượng cao “made in Vietnam”

Nho chất lượng cao “made in Vietnam

0
Một giống nho chất lượng cao do Viện Nghiên cứu bông và phát triển nông nghiệp Nha Hố, thuộc Viện Khoa học nông nghiệp VN, lai tạo đã được đưa vào trồng thử nghiệm tại tỉnh Ninh Thuận.
"Gánh hàng rong" công nghệ mới

"Gánh hàng rong" công nghệ mới

0
Đưa nhân viên về các tỉnh để giới thiệu sản phẩm công nghệ mới "made in Vietnam" như là “gánh hàng rong”, nhưng "qua sông thì phải lụy đò", vì mỗi tỉnh gần như là một cửa ải...