phóng tên lửa
Tên lửa tầm xa được phóng từ bệ phóng Sohae ở Triều Tiên hồi năm 2016 /// Reuters

Triều Tiên dừng tháo dỡ bãi phóng tên lửa?

0
Dường như không có tiến triển trong việc tháo dỡ bãi phóng tên lửa ở Triều Tiên trong gần 20 ngày qua, trong lúc Mỹ tiếp tục thắt chặt trừng phạt Triều Tiên với lệnh cấm vận thứ 3 trong tháng này.