NSND Lệ Thủy giản dị đi hát từ thiện

NSND Lệ Thủy giản dị đi hát từ thiện

18:19 26/06/2022 0

NSND Lệ Thủy tham gia biểu diễn trong một đêm nhạc từ thiện và góp sức kêu gọi đấu giá vật phẩm, hỗ trợ những người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn.