Con người bắt đầu biết mặc quần áo từ khi nào?

Con người bắt đầu biết mặc quần áo từ khi nào?

10:57 08/10/2022 0

Luôn có sự bất đồng giữa các nhà khoa học về thời điểm con người bắt đầu biết mặc quần áo, song có sự đồng thuận rằng da động vật và thảm thực vật là lớp phủ bảo vệ, giúp cơ thể người chống lại thời tiết khắc nghiệt bên ngoài.