Thương lắm những rừng cây

Thương lắm những rừng cây

Tôi sinh ra ở dải đất miền Trung quanh năm nắng gió và mưa bão, nhà nghèo đông con, cha mẹ sợ chúng tôi thất học nên buộc lòng rời bỏ quê hương đi tìm vùng đất mới…

Xem thêm
Top