Hiểu đúng về bệnh do nhiễm não mô cầu

Hiểu đúng về bệnh do nhiễm não mô cầu

12:00 19/05/2022 0

Với diễn tiến nhanh, bệnh do nhiễm não mô cầu có thể gây tử vong, cướp đi sinh mạng của một người khỏe mạnh chỉ trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hiện những triệu chứng đầu tiên.