'Do lũ hề thiết kế': nhân viên Boeing châm chọc dòng máy bay 737 MAX
 Boeing 737 MAX: lỗi mới chồng lỗi cũ