Lần tìm ổ tờ rơi “Vay tiền trả góp” bôi bẩn đường phố
Đà Lạt thơ mộng đang bị bôi bẩn vì rác quảng cáo