Binh lính Hàn - Triều bắt tay xây đường nối liền 2 miền
Người thân 2 miền Triều Tiên chuẩn bị hội ngộ lần đầu sau 70 năm