Hàng trăm người nghèo ở Hà Tĩnh được mua hàng tết với giá 0 đồng