Khách Tây phản ứng, bỏ xe đi bộ về khi bị CSGT phạt ở phố Bùi Viện
Mũi Né tổ chức đón năm mới cho khách Tây