Bình Tân về đích huyện nông thôn mới của tỉnh Vĩnh Long

Bình Tân về đích huyện nông thôn mới của tỉnh Vĩnh Long

08:53 16/09/2022 0

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, Bình Tân đã hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới. Đây là đơn vị cấp huyện thứ 2 của tỉnh Vĩnh Long đạt chuẩn nông thôn mới, sau TX.Bình Minh.