Google chỉ ra 'mẹo' giúp kiểm chứng thông tin trên mạng

Google chỉ ra 'mẹo' giúp kiểm chứng thông tin trên mạng

13:48 07/04/2022 0

Lượt tìm kiếm trên Google về fact-check (kiểm chứng sự thật) đã tăng trưởng tại Việt Nam. Việc xác minh thông tin trực tuyến cho thấy người dùng ngày càng chú ý hơn đến các công việc liên quan đến lĩnh vực này.