AIIB

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm nhất 25 năm
Kinh tế

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm nhất 25 năm

Giới chức Trung Quốc vừa công bố số liệu kinh tế trong cả năm 2015. Mức tăng GDP năm qua của nước này là 6,9%, trật nhịp mục tiêu do chính phủ đề ra.

Top