Ban Nội chính T.Ư

Ban Nội chính T.Ư có thêm tân phó trưởng ban
Thời sự

Ban Nội chính T.Ư có thêm tân phó trưởng ban

Ông Đặng Văn Dũng, Trợ lý Trưởng Ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc, được Ban Bí thư bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Nội chính T.Ư.

Top