bằng tốt nghiệp

Cơ hội nhận bằng Tú tài Mỹ tại Việt Nam
Giáo dục

Cơ hội nhận bằng Tú tài Mỹ tại Việt Nam

Ngày 18.6.2022, Trường Quốc tế TIS (The International School) và Trường Saint Thomas More (STM) thuộc Bang Connecticut - Mỹ chính thức giới thiệu và triển khai chương trình giáo dục tích hợp nhận bằng THPT Mỹ tại Việt Nam dành cho học sinh cấp trung học.

Top