Jacob Anthony Chansley, người đội sừng, đã bị bắt sau vụ biểu tình bạo lực tại quốc hội Mỹ /// AFP

3 kẻ tham gia bạo loạn điện Capitol bị truy tố

08:32 10/01/2021 0

Cơ quan công tố liên bang Mỹ vừa truy tố 3 người tham gia vụ bạo loạn tại quốc hội Mỹ, trong đó có người đã vác bục phát biểu của Chủ tịch Hạ viện và người đàn ông mang bộ lông thú, đội sừng.