Bệnh viện Từ Dũ

Truyền lửa y đạo
Thời sự

Truyền lửa y đạo

Giữa năm 2020, sau khi kết thúc nhiệm kỳ Phó giám đốc phụ trách chuyên môn tại Bệnh viện Từ Dũ, bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi hoàn thành nhiệm vụ hơn 30 năm phục vụ ngành y tế công và nhận quyết định nghỉ hưu.

Top